Hoe gaan wij om met uw persoonlijke gegevens?

 

Vertrouwelijkheid

KOKOS respecteert de privacy van de bezoekers van de site. Alle informatie die aan ons beschikbaar wordt gesteld wordt vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden niet met externe partijen gedeeld.

Bezoeken van onze websites

Je kunt prettigovernachten.nl bezoeken zonder enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn vanzelfsprekend wel situaties waarbij wij gegevens van je willen ontvangen (bijvoorbeeld om contact met je op te nemen of om een inschrijving te kunnen honoreren).

Hoe gebruiken we informatie?

KOKOS stelt uw gegevens nooit zonder toestemming beschikbaar aan externe partijen, behalve:
• als we hier wettelijk toe verplicht wordt
• als dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van onze diensten te beschermen
• als dit noodzakelijk is om de rechten van KOKOS te beschermen

Hoe gaat KOKOS om met bezoekersgegevens van haar websites?

Om de kwaliteit van de site te kunnen waarborgen en waar nodig te verbeteren worden gegevens geregistreerd over bijvoorbeeld het aantal bezoekers, tijdstip en duur van het bezoek. Wie onze sites bezoeken is bij ons echter niet bekend.

Deze privacyverklaring bevat de bepalingen voor websites van KOKOS en de behandeling van aan ons verstrekte persoonlijke informatie. De verklaring gaat er van uit dat gebruikers zo veel mogelijk in hun privacy beschermd dienen te worden en dat er zonder voorafgaande toestemming nooit (persoonlijke) informatie - die te herleiden is tot de individuele bezoeker van onze websites - aan externe partijen ter beschikking stelt.

Het gebruik van cookies

Er wordt geen informatie van bezoekers bijgehouden door KOKOS. Wel houden de websites van KOKOS via Google Analytics statistieken bij, bijvoorbeeld over bezoeken en doorklikpercentages. Dit om onze website kwalitatief te verbeteren. Slechts in het geval iemand probeert met opzet schade aan te brengen aan onze websites zullen wij proberen deze persoon te traceren. Door middel van cookies identificeert deze site uitsluitend computers en volstrekt geen peronen.

Op welke wijze gebruikt Google cookies?

  • Om het aantal keren te bepalen dat een bezoeker een advertentie mag of kan bekijken
  • Om het aantal unieke bezoekers te meten. Deze cookie slaat uitsluitend het IP adres op
  • Voor het registreren van data voor adverteerders over de plaats van herkomst (bijvoorbeeld land, streek, stad) voor een periode van 12 uur.
  • Voor Opt out: adverteerders gebruiken cookies veelal om vast te leggen dat je geen cookies accepteert.

Het verzamelen van data

Deze website verzamelt slechts data in overeenstemming met het Nederlandse recht. De websites van KOKOS verzamelen logs (inclusief IP adressen), maar beslist geen persoonsgebonden gegevens van bezoekers. De server logs worden ingezet bij het opsporen van problemen binnen de site en zijn toegankelijk voor de autoriteiten in Nederland als ze hier een verzoek voor indienen.

De verwijzingen naar derden

Onze websites bevatten links naar andere websites. KOKOS draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid.

© KOKOS Webconcepten bv - januari 2016

Prettigovernachten.nl is een website van KOKOS Webconcepten bv (KOKOS)